Paranormal-efterforskning.dk tilbyder undersøgelser af huse og steder, hvor  der foregår usædvanlige og uforklarlige ting.
Det er altid gratis at henvende sig til os.

Henvendelser kan dreje sig om:

 • Uforklarlige lys og lyde i huset
 • Uforklarlige skikkelser
 • Genstande bevæger sig uforklarligt
 • Følelsen af tilstedevær
 • Uforklarlige fænomener, udendørs eller indendørs

Vi er et hold som med videnskabelige metoder vil:

 • Tage enhver henvendelse seriøst.
 • Dokumentere hændelser
 • Forsøge at finde naturlige forklaringer med forensiske metoder.
 • Undersøge årsager til paranormale hændelser.
 • Undersøge historien omkring en paranormal hændelse.

Vi arbejder:

 • så anonymt som muligt
 • med videnskabeligt udstyr.
 • uden at sende alt på Youtube og hjemmesider.
 • professionelt: Vi er ikke kun "weekend-jægere", og du kan altid trække på os.
 • ved at holde kontakten til jer. Også efter vores besøg.

Vi rejser:

 • Primært Skandinavien og Tyskland.