Paranormal-efterforskning.dk tilbyder undersøgelser af huse og steder, hvor  der foregår usædvanlige og uforklarlige ting.
Det er altid gratis at henvende sig til os.

Henvendelser kan dreje sig om:

 • uforklarlige lys, lyde og skikkelser i huset
 • genstande, der bevæger sig uforklarligt
 • følelsen af tilstedevær
 • uforklarlige fænomener, udendørs eller indendørs

Vi er et hold som med videnskabelige metoder vil:

 • tage enhver henvendelse seriøst
 • dokumentere hændelser
 • forsøge at finde naturlige forklaringer på uforklarlige fænomener
 • undersøge årsager, herunder historien bag paranormale hændelser
 • rådgive i at afhjælpe fænomenet, såfremt det har rødder i videnskabelige områder

Vi arbejder:

 • anonymt og professionelt, uden at offentliggøre video eller andre informationer
 • ved at udelukke eller bekræfte naturlige fænomener.
Vi kan IKKE:
 • uddrive eller rense personer eller områder
 • direkte måle eller bekræfte et spøgelse eller en ånd, da der ikke findes udstyr eller anerkendt metode til en sådan måling
 • bekræfte en sag ud fra et sprituelt synspunkt, da vi anvender strengt videnskabelige metoder (se ovenfor)
 • løse opgaver eller svare på henvendelser "på vegne af" andre end vidnet selv