Ét princip og én metode anvendes

Vi ønsker at skille os ud fra "spøgelses-jægerne", ved at anvende videnskabelige metoder.
Dette giver også det bedste grundlag, skulle en skeptiker henvende sig til os eller til en person vi har hjulpet, eller understøttet.

Ud over at anvende princippet: "Den simple forklaring, er ofte den mest sandsynlige", anvender vi Den videnskabelige Metode fælles med den Hypotisk-Deduktive metode.

For ikke at trætte læseren, indeholder metoderne kort dette:
  1. Først formuleres en hypotese på basis af formodninger og eksisterende viden. Hypotesen skal kunne formuleres sådan at den kan forudsige et eksperiment med en givet nøjagtighed. Vigtigt er, at man skal kunne få eksperimentet til at fejle - det vil sige, her skal vi kunne afsløre snyd eller svindel.
  2. Dernæst  udføres et eksperiment hvorved man opnår måledata.
  3. Til sidst analyseres måledata og man vurderer i hvor stor grad hypotesen passer til måledata. Hvis der eksisterer en sammenhæng, kan man konstatere at dette eksperiment påviser at hypotesen kan holde. Omvendt er det muligt både for eksperimentet at fejle selvom hypotesen er stærk, enten som resultat af eksperimentfejl eller fordi hypotesen alligevel ikke gælder.
  4. At vise at en hypotese holder er stadig baseret på antagelsen at ens eksperiment er repræsentativt for alle fænomener som hypotesen udtaler sig om. 


At undersøge det paranormale er dog besværligt, da fænomenerne er svært forudsigelige.
 

Hvordan passer den videnskabelige metode ind i noget så utraditionelt som det paranormale?

  1. Ved en henvendelse og en samtale med dig, opnår vi viden og formodninger. Herfra kan vi danne en hypotese.
  2. VI kan derfra planlægge et "eksperiment", altså besøg eller undersøgelse, med det udstyr og præcision nødvendig ud fra vores hypotese. Vi får her måledata.
  3. Vi analyserer data, og får herved bevist eller modbevist en hypotese. (F.eks. "Mormor spøger i stuen"). Vi kan f.eks. måle skygger, som ligner "mormor" og få en kommunikation frem som utvetydigt er "Mormor". Eller vi kan modbevise hypotesen ved at vise skyggerne skyldes lysindfald.
  4. Vores eksperimenter er ikke kun "lokale". Vi samler vores viden og vil forsøge at sammenholde det med andre hypoteser.