Vores oplevelser

Det er meget forskelligt, hvad man kan gøre i en situation, hvor man står over for et fænomen. Det skal med det samme siges, at vores selskab ikke kan uddrive, rense eller "fange" de paranormale fænomener.

Vores status, efterår 2019, lyder på ca. 80 sager. Der er en voldsom overvægt at naturlige fænomener. Sagerne er her hurtigt løste, ved at give den naturlige årsag til fænomenet. F.eks. kan der i et hus, hvor der føles og høres spøgelser, blot være varmerør som giver sig, samtidig med et gasfyr ikke fungerer korrekt. Det giver store mængder CO-gas i luften, som i slemme tilfælde giver forgiftning og hallucinationer og i svære tilfælde sygdom og endda forgiftnings-død.

I andre situationer kan vi redegøre for, at vidnere er særdeles stressede, pga familieforhold eller arbejde. Dette giver så rent subjektive oplevelser, uden der reelt foregår noget. Stress øger også hvor opmærksom man er, hvilket kan gøre, man lægger mærke til de mindste ting. Her oplyser vi på professionel måde, hvad vi oplever. Vi ønsker ikke at gøre en opslidende situation endnu værre.

Og desværre møder vi vidner, som også har en psykisk sygdomshistorie at fortælle. På grund af mange årsager, er der ikke styr på medicinering og anden hjælp, som giver udslag i vidnets oplevelser. Vi er i disse tilfælde meget stolte af, vi på professionel og respektfuld vis orienterer familie eller bekendte, så der kan tages korrekt hånd om tingene.

Ca.10 % af tilfældende er uforklarlige, selv for os. Af den del, vælger nogle at få kontakt til en af de clairvoyante vi arbejder sammen med. Andre synes ligefrem det er hyggeligt at have "moster Oda" gående rundt, og ser det som en tryghed. Denne procentdel repræsenterer også engangs-hændelser, hvor vi ikke har informationer nok, at kunne analysere ud fra.

Tryghed

Ofte oplever vi, at ting falder lidt på plads, blot vi har været på første besøg hos jer. Årsagerne kan være mange, men vi oplever at blot det at nogen vil lytte, løser problemerne.

For nogle virker røgelse, bøn, klangskåle og meditation. Da dette er ud over vores arbejdsområde, vil vi ikke tage stilling til, om disse metoder virker eller ej. Vigtigst er, at de virker for den enkelte! Derfor henviser vi også hellere end gerne til disse alternative metoder.

I nogle tilfælde er det næsten som om fænomentet vil fortælle noget. F.eks. foretage en bestemt handling. Og dette vil vi så bidrage med.

Uanset vil vi arbejde på at finde en løsning, og der findes ingen helt fast opskrift. Måske ender besøget med blot dette ene interview, måske skal en håndværker se på et defekt varmesystem, eller der skal en clairvoyant på besøg.

Trods hvordan TV gerne vil have tingene til at se ud, er der ingen anerkendt måde, at fjerne et paranormalt fænomen på. Med mindre det har fuldstændig hold i den praktiske verden. Publikum bør bemærke, at der altid kommer et lille "men", efter rulleteksterne; "...familien fik aldrig helt ro..."

Metoder til at fjerne sådanne fænomener, eller deciderede "våbensystemer", er alle rent spekulative. Mange af disse metoder bunder i folks egen trosbillede.

Selv om vi ikke har en fast opskrift, benytter vi så meget som muligt denne fremgangsmåde:

Den mest simple forklaring er ofte den mest korrekte.
  • Ved at kontakte os, starter hele forløbet.
  • Vi mødes og vi lytter(!) Ofte er det særdeles svært at forklare paranormale hændelser, uden at tvivle på sig selv. Eller være bange for at blive til grin. Vi vil ikke lede jer ind på en bestemt forklaring, og det er helt og holdent jer, som forklarer hvad I oplever.
  • Vi afklarer med jer, hvad forventningen med vores besøg er.  Er der tale om en undersøgelse, på hvilket niveau skal der dokumenteres etc
  • Da dette område er vores interesse, lønnes vi ikke. Dog vil vil bede om godtgørelse af transport og underbringelse.
  • Vi kommer ikke med en umiddelbar forklaring. Vi samler de oplysninger, vi har modtaget, og finder ud af næste skridt af undersøgelsen.
Tingene bliver herefter individuelle. Nu kan det blive tale om:
  • Gennemgående undersøgelse af en lokation.
  • Dokumentation af paranormale hændelser.
  • Undersøgelse af historie eller baggrund for den paranormale hændelse.
  • Afhjælpning af fænomenet eller hevisning.