Vi vil gøre noget ved de uforklarlige hændelser. Det skal med det samme nævnes, at vi ikke laver de såkaldte renselser eller uddrivelser.

Status efter omrking 70 sager (status forår  2018), er at vi oplever en overvægt af naturlige årsager:
I 9 ud af 10 tilfælde, kan en naturlig forklaring gives. F.eks. elektronisk forurening, træk, husdyraktivitet eller infralyd.

I langt de fleste tilfælde kan vores hjælp være rigelig. I de resterende tilfælde kan vi henvise til rette. Det kan f.eks. være en håndværker eller i andre tilfælde en clairvoyant.
I netop disse tilfælde, hvor vidner har haft ubehagelige oplevelser, har vi enten fundet infralyd eller kulmonoxid. Begge ting kan være sundhedsskadelige i store mængder. I svære tilfælde kan man få fornemmelse af at være hjemsøgt, paranoid, ja direkte fysisk syg.

I enkelte tilfælde, er der en mere indviklet forklaring, men vi oplever her at  tingene gerne dæmpes, eller falder komplet til ro, såsnart vi undersøger hændelserne.
Rent spekulativt, kan forklaringen findes i komplicerede fysiske sammenhæng. En paranormal hændelse foregår, ifølge nogle teorier, lige på grænsen af den såkaldte kvante-verden.

Vi formoder, at en simpel måling, eller blot en menneskelig tilstedeværelse, er nok til at påvirke det paranormale i en sådan grad, det forsvinder. Man kan altså se en paranormal efterforsker og dennes udstyr som en slags "aflader" eller "lynafleder" for de fænomener det foregår.

Vi har netop oplevet, at vi selv er omgivet af et målbart elektromagnetisk felt, når vi forlader et område, hvor der foregår paranormal aktivitet. På den måde formoder vi, at vi "fortynder" fænomentet ud på et stort område. Så stort, at dets effekt ikke kan mærkes mere.

I et andet eksempel, har vi oplevet at kunne "behage" det paranormale fænomen.

I et klassisk eksempel, taget fra en kendt TV-udsendelse med et paranormalt hold, hører man tydeligt en stemme "Tøm brønden". Men at tømme en gammel brønd, er jo ikke særligt spændende, og holder nok ikke på seerne. Vores hold vil netop synes det vil være spændende, at tømme brønden. Og måske behager man endda fænomenet?

Det understreger igen vores vision, at vi vil gøre noget ved en unaturlig situation, ved at anvende traditionel videnskab. Da vi mener; selv det overnaturlige skal følge visse regler!  "Behager" eller "hjælper" man disse fænomer, vil det være som at hjælpe en ven i nøden.

Vi ønsker at indtage en neutral holdning. Som udgangspunkt, er intet overnaturligt - ej heller vil vi bortforklare en hændelse.

Vores undersøgelse af paranormale hændelser foregår efter en bestemt skabelon. Vi anvender begrebet: Occam's princip. Nemlig:

Den mest simple forklaring er ofte den mest korrekte.

  1. Ved at kontakte os, starter hele forløbet
  2. Vi mødes og vi lytter(!) Ofte er det særdeles svært at forklare paranormale hændelser, uden at tvivle på sig selv. Eller være bange for at blive til grin. Vi vil ikke lede jer ind på en bestemt forklaring, og det er helt og holdent jer, som forklarer hvad I oplever
  3. Vi afklarer med jer, hvad forventningen med vores besøg er.  Er der tale om en undersøgelse, på hvilket niveau skal der dokumenteres etc
  4. Da dette område er vores interesse, lønnes vi ikke. Dog vil et bidrag til transport eller evt. ophold være rart
  5. Vi kommer ikke med en umiddelbar forklaring. Vi samler de oplysninger, vi har modtaget, og finder ud af næste skridt af undersøgelsen

Tingene bliver herefter individuelle. Nu kan det blive tale om:

  • Gennemgående undersøgelse af en lokation
  • Dokumentation af paranormale hændelser
  • Undersøgelse af historie eller baggrund for den paranormale hændelse
  • Muligvis afhjælpning af fænomenet

Vi er hos jer. Vi laver IKKE en undersøgelse,og lægger alt op på vores hjemmeside.

Vores største ønske er at hjælpe jer og at alt foregår så stille og værdigt så muligt. Kun ved udtrykkelig aftale, offentliggør vi resultater.

Vi er til for I kan få afklaret en eventuel opslidende situation.

Vi er hos jer imens og efter undersøgelsen står på. Vi ønsker nemlig at høre fra jer og om I er kommet videre i eventuelle beslutningsprocesser, baseret på vores undersøgelse.