Som paranormale efterforskere, er vi i stand til at undersøge de ukendte fænomener, der foregår, og dokumentere disse.
Vi er ikke i stand til, eller har baggrund for, at kunne lave såkaldte healinger, uddrivelser, renselser eller andre ting, som involverer alternative metoder.
Da vi søger efter den mest simple løsning først, vil fornodningen omkring spøgelser, dæmoner og ånder komme allersidst i kæden.

Uanset ser vi dog at viderne oplever én eller begge af disse ting:
  • Enten suggestive fænomener (sanse reakton) som ikke kan måles - da tingene udelukkende foregår i vidnets egen sanseverden.
  • Eller som fysisk målbare fænomener.
Uanset, er det vigtigt at understrege, at fænomenerne ofte opleves som irriterende eller generende.
Hjælpen  fra os, kommer på følgende måde:
  • Afklaring af et sandsynligt naturligt fænomen (90% af henvendelserne har naturlige forklaringer).
  • Bidrage til forståerlse af et fænomen, såfremt det har paranormal karakter (f.eks. kan "skyggevæsener" være ubehagelige, men der er ingen dokumentation for disse er farlige.)
  • Rådgivning i at hæmme eller fjerne fænomenet. Hvor fænomenet  er naturligt, kan vi rådgive i at få fjernet utætheder, støjkilder, lysindfald eller andet, som kan misfortoles som paranormale hændelser.
Vi oplever desværre at mange vidner, som oplever disse fænomener, generes af sundhedsfarlige faktorer, hvor de oplever fænomerne. Derfor er det vigtigt, uopsætteligt, at få undersøgt eventuelle sundhedsfarlige ting i huset (lyd, gaslæk eller elektriske fejl), som i værste fald ender med fare for liv, førlighed og ejendom.