MKULTRA – udtales ”em kay oltra” – lyder ganske rigtigt som et hemmeligt amerikansk projekt.

MKULTRA foregik i 1953 til 1984, hvor der var op mod 150 aktive eksperimenter inden for aspekter af mennesket: Mange tror fejlagtigt, at målet var at udvikle mennskers særlige, og måske paranormale evner.

Projektet bestod blandt andet af:
  • Undersøgelser af stoffer, som gjorde personer mere medgørlige under afhøring. Dette affødte stoffer, som LSD og barbiturater, og andre former for ”sandhedsserum”. Personer, som bliver påvirket af disse, mister evnen til at lyve.
  • Undersøgelser af stoffer, som skærper menneskets opfattelsesevne. Herunder eksperimenter, hvordan man med medicin kan få personer til at blive clairvoyante.
  • Undersøgelser af stoffer, som kan skabe hukommelsestab. Her brugte man narkotikummet  ”Englestøv”, til at slette hukommelsen og plante forkerte minder.
  • Undersøgelse af stoffer, som virker lammende. Her blev resultaterne brugt til videre forskning i kemisk krigsførelse.
  • Undersøgelse af stoffer, som virker hallucinerende. Ifølge afklassificerede dokumenter, blev det udført forsøg i New Yorks undergrundsbaner, samt i den franske by Pont-Saint-Esprit i 1951. Hændelsen i 1951 forsøgte man at dække med en masseforgiftning med korn-svampen Meldrøje.
Projektet blev afsluttet i 1984, med en offentlig rapport. Rapporten beklagede de mange dødsfald, som direkte kunne føres til forsøg med f.eks. Englestøv og LSD. Trods talrige resultater, lykkedes det ikke at skabe clairvoyante ved brugen af kemiske stoffer.