Dette er et område, som går under parapsykologien. Nogle mennesker som har været døden nær, f.eks. ved et trafikuheld eller en operation, har en sådan oplevelse.

De føler, at de på dødslejet forlader deres fysiske krop og svæver mod en slags lysende tunnel. Hvordan selve denne ”rejse” foregår, er meget individuel og afhænger af personens tro. Ofte er denne rejse fredfyldt og uden frygt.

Da det lykkes at redde personen, føler personen at blive ”kaldt tilbage” fra denne rejse.
Der er mange teorier om hvad en nærdødsoplevelse skyldes. Mens nogle mener, der rent faktisk foregår en åndelig rejse, er der andre som mener, at det er hjernen som hallucinerer pga. kroppens og kredsløbets sammenbrud.

Man har i laboratorier været i stand til at fremkalde denne tilstand, ved at omgive en person med et såkaldt ”Ganz-feld”. Det er et tysk begreb og betyder ”Total-felt”. Personen får en slags dykkerbriller på med et svagt lys i, og hovedtelefoner med hvid støj. Nogle eksperimenter indebærer, at personen udsættes for et kraftigt magnetfelt. De ligger behageligt i en lænestol, og mange siger de får indtrykket af en tunnel.

Denne tunnel er lys, og forsøgspersonerne får endda følelsen af nogle er i nærheden. Det som er interessant er, at denne tilstedeværelse passer overens med personens religion. F.eks. føler en kristen tilstedeværelse af en engel. Eller endda rumvæsner, hvis en person mener at have set en UFO i løbet af sit liv.