Dimension er et udtryk anvendt af både paranormale kredse, og den etablerede videnskab.

"Dimension" anvendes i matematik, kemi, fysik og kosmologi. Specielt inden for fysikken og kosmologien, bliver begrebet hurtigt svært at forstå.
Kort sagt, lever vi i 3 dimensioner: Længde, bredde og højde. Tiden nævnes ofte som den 4. dimension. Se illustrationen herunder.

Den moderne kosmologi foreslår dog op til 11 dimensioner.

Beskriver man højere dimensioner, vil der opstå mulighed for alternative realiteter og parallelle verdener.  En sådan tilstand, er et såkaldt  ”domæne”. Et domæne kan ikke forlades, og man kan ikke krydse ind i andre domæner. I den 10. dimension er alt tænkeligt og utænkeligt muligt. Inden man dog vil leve livet som millionær i en højere dimension, skal man vide, at naturlovene nødvendigvis ikke er de samme. Så hvis man fandt en vej ind i en anden dimension, ville man blive opløst i en sky af atomer.

Begrebet "dimension" anvendes også til  uforklarlige hændelser. ("Det er en fremmed dimension"). Det fremsættes, at spøgelser og andre energier lever i en anden dimension. De kan dog stadig være en del af vores "domæne". I det tilfælde,bliver spøgelset eller energien nødt til at følge de naturlove, som vi lever under. Det vil sige, vi vil nemt kunne måle og registrere dem. Hvis en energi besøger os fra en højere dimension, og udenfor vores domæne, vil de få samme skæbne: Nemlig blive opløst i forsøget. Hvis de dog har fundet en måde at "overleve" rejsen, vil de ikke behøves at følge vores naturlove. Dvs. de vil kunne forsvinde gennem vægge etc.

Mennesket har held med at skabe nye dimensioner, nemlig ved forsknings-centret CERN, som er beliggende i Schweiz. Da er det lykkedes at danne nye dimensioner, i uendelig korte tidsrum. Disse dimensioner falder lynhurtigt sammen, og indtil videre er der ikke tegn på, at disse udgør nogen fare. Hvorvidt det er muligt, at nogen eller noget kan krydse dimensioner, er uvist. Som teknologien er i dag, er mennesket ikke i stand til det.

 

What happens, if you extend dimensions. But remeber, these dimensions are only seen on a 2-dimensional screen!

Hvad sker der, når man tilføjer dimensioner - men vist på en 2-dimensionel skærm!. / Wikipedia / Creative Commons