Dimension er et udtryk anvendt i flæng, af både paranormale kredse, men også inden for den etablerede videnskab.

"Dimension" anvendes i matematik, kemi, fysik og kosmologi. Specielt inden for fysikken og kosmologien, kan man ikke længere fatte disse dimensioner.
Men kort sagt, lever vi i 3 dimensioner: Længde, bredde og højde. Tiden nævnes ofte som den 4. dimension.

Den moderne kosmologi nævner dog mellem 11-24 dimensioner.

Kosmologien siger, alle disse dimensioner tilsammen, udgør noget som hedder et ”domæne”. Et domæne kan ikke forlades, og man kan ikke krydse ind i andre domæner.

Begrebet "dimension" anvendes også til  uforklarlige hændelser. ("Det er en fremmed dimension"). F.eks. at spøgelser og andre energier lever i en anden dimension. I så fald er et spøgelse del af vores ”domæne”.

Mennesket har held med at skabe nye dimensioner, nemlig ved forsknings-centret CERN, som er beliggende i Schweiz. Da er det lykkedes at danne nye dimensioner, i uendelig korte tidsrum. Disse dimensioner falder lynhurtigt sammen, og indtil videre er der ikke tegn på, at disse udgør nogen fare. Hvorvidt det er muligt, at nogen eller noget kan krydse dimensioner, er uvist. Som teknologien er i dag, er mennesket ikke i stand til det.

 

What happens, if you extend dimensions. But remeber, these dimensions are only seen on a 2-dimensional screen!

Hvad sker der, når man tilføjer dimensioner - men vist på en 2-dimensionel skærm!.