Kort og simpelt

Nej

Og begrundelsen

Vi adskiller os fra det "almindelige jæger-hold" fra TV. Vores vision er at hjælpe personer, som har et reelt fænomen i deres omgivelser, som de står uforstående overfor. Vi samler beviser og dokumentation for  at hjælpe personer ud af en måske opslidende situation. Beviser og dokumentation er, ud fra vores erfaring, med til at løse opgaven: Finde de rigtige metoder til at skaffe ro for vidnerne og skaffe en normal hverdag.
Det er vigtigt for os, at have 100% ejerskab over opgaven, og opgaven løses ud fra de metoder vi har fundet er de mest effektive. Derfor vurder vi, at følgeskab eller "tilskuere" vil hindre vores opgave.
Et andet aspekt er fortrolighed. Under ingen omstændigheder må information omkring vores opgave blive kendt af andre, medmindre vindnerne udtrykkeligt har godkendt dette.

Afslutningsvis

Nej, vi er ikke sure gamle mænd(!) Det er vigtigt for os, at holde os100% professionelle og skarpe på en opgave, der til tider nærmer sig militær præcision. Derfor skal alt gøres rigtigt, og det gøres efter vores bedste overbevisning af holdet selv.

MEN

Vil du høre om det paranormale, som er blevet "afklassificeret", så hold øje med vores FaceBook-side.