Vi vælger at støtte og rådgive i dét omfang, vores viden og samvittighed tillader det.
Man vil i nogle tilfælde opleve, at vi nægter at tage en sag. Vi vil handle på egen hånd, hvis der er tale om liv og førlighed.

Dette er på baggrund af, vi desværre kender sammenhæng, hvor vidner bliver misinformerede eller direkte vildledt af en fremmed part. - Dette kan være inden vores besøg, eller under vores sagsbehandling.
Sammenhæng, som grænser til kvaksalveri. Vi har desværre hørt og oplevet vidner, som er blevet rådet til f.eks. at skære ned på medicin eller lignende, for at følge en bestemt alternativ behandling.

Vi betragter med stor alvor en situation, hvor man råder vidner til at lave en handling, som bringer liv og førlighed i fare.
Paranormal-efterforskning.dk tager på det aller-skarpeste afstand til en uprofessionel tilgang til en situation, som potentielt kan gøre en skade større.

Vores integritet betyder, at vi handler i en given sag, såfremt vi ser at vidnet har en sygdom eller er i omgivelser, som gør vidnet eller pårørende syge.
Vi vil aldrig rådgive et vidne i strid med en anden professionel instans, eller etisk regel. F.eks. råde et vidne til at stoppe med  sin medicin.

Vi løser dog fortsat vores opgaver med et åbent sind. I en praktisk sag, hvor et vidne har fulgt sig hjemsøgt, har årsagen været et defekt pillefyr. Dette udsendte livsfarlige mængder af skorstensgas (CO-gas). Vidnet var simpelthen forgiftet, og fik det straks bedre, efter fyret blev repareret. Trods vores åbenhed, har vi ikke noget problem med at "ruske i folk", hvis en forkert overbevisning betyder umiddelbar fare. Så tager vi gerne med, at vidnerne bliver lidt utilfredse, at vi ikke finder afdøde "Moster Oda".