Tidligere har man gratis kunnet henvende sig til paranormal-efterforskning.dk for at få analyseret et billede eller en sekvens som man synes, indeholder noget uforklarligt.  Vi løser med glæde disse opgaver, da langt de fleste der henvender sig, har et ønske om at få opklaret, hvad de har set eller oplevet.

Desværre er ikke alle henvendelser oprigtige. Det kan dreje som om spøgefugle, som vil teste vores kundskaber, eller det kan være personer som af forskellige årsager søger en form for selskab eller opmærksomhed. Nogle sender blot et link til YouTube, hvor man har fundet et uhyggeligt klip. Og dette vil man så have kommenteret på.
Dette er jo helt uforpligtende, hvis servicen er gratis.

Vi vælger derfor at sætte et begrænset sags-gebyr. Dette er i den meget "lave ende", da man ellers skal have et institut eller ingeniørfirma til at lave fotoundersøgelser eller lydtests.

Beløbet skal betales, inden vi pågegynder sagen, og vi håber derved at kunne dæmme op for de useriøse henvendelser. Vi går ikke ud fra en spøgefugl vil bruge et gebyr på at få sig et godt grin. Det kan gøres billigere.

Det skal bemærkes at gebyret afhænger af kompleksiteten. Drejer det tilsendte materiale sig om timevis af video, eller mange billeder, forebeholder vi os ret til at afregne en timepris. Se under "Priser".