Holdet bag paranormal-efterforskning.dk er ikke medlem af andre selskaber. (F.eks. TAPS)

Der findes flere forskellige organisationer, som varetager studiet af det paranormale, på mere eller mindre seriøs måde. Det er et bevidst valg, at vi ikke er medlem af disse grupper.

Det strider imod vores vision, da vi ønsker at være komplet uafhængige.

Ved at være et lille og mobilt hold, uden afhængigheder, sikres at vi selv bestemmer hvilke undersøgelsesmetoder og praktikker der anvendes.

De resultater vi finder, giver vi gerne videre til andre undersøgere og organisationer, såfremt:

  • Der foreligger en godkendelse fra vores kontaktperson.
  • Materialet udelukkende anvendes til undersøgelser og forskning.
  • Materialet ikke videregives.