Den 20. februar, undersøgte vores team Christinero nær Christiansfeld. Vi havde besøg fra en journalist fra Radio24/7 og du kan høre lydoptagelserne fra Radio24/7 i linket her: Klik her

Om stedet:

Christinero er en lille skovparcel, som oprindelig var en lille fornøjelsespark, og som nu tjener som hvilested for Christina Friderica von Holstein.

Bekræftet historie:

Anlægget "Christinero" på 2,4 ha blev anlagt af kammerherreinde Christina Friderica von Holstein (1741-1812). Det var i sin tid et romantisk haveanlæg med lysthuse, to eremithytter med dukker, en savmølle også med dukker samt små søer med springvand og kanaler. Området blev fredet i 1945.
Fra Christinero går der en sti gennem Smedeholmskov til Tyrstrup gl. præstegård med den 300 år gamle fredede bullade.
Der er offentlig adgang til det gamle haveanlæg.
Christina Friderica von Holstein boede indtil sin død på gården "Favrvrågård" syd for "Christinero" og er begravet i højen foran kapellet. Brødremenigheden i Chrisiansfeld arvede ved hendes død Farvrågård med "Christinero". Inventar fra gården og flere af kammerherreindens ejendele findes i enkehuset på Brødremenighedens museum i Christiansfeld.
I haveanlægget byggede kammerherreinden en pavillion af træ, som hun kaldte "Mine Tanker". Pavillonen står der endnu. De små søer med springvand er også bevaret, og haveanlægget har efterhånden udviklet sig til en lille skov med mangle gamle træer af forskellige spændende arter. Mange af de gamle træer væltede desværre i decemberstormen i 1999.

Christina Friderica von Holstein  blev gift med sin fætter Christian Frederik von Holstein (1741 - 1796). Han var kammerherre hos Christian VII, men faldt i unåde hos kongen og måtte flytte fra København.
De bosatte sig i det Sønderjyske og købte i 1777 Favervrågård. Christina Friderica von Holstein var nært knyttet til Brødremenigheden og brugte sin betydelige formue på at hjælpe enhver, som havde behov, også efter hendes død. Hun bestemte i sit testamente, at arven skulle bruges til gavn for fattige, syge, gamle og børn af ubemidlede, hvilket blandt andet medførte, at det første sygehus i Haderslev blev bygget for hendes penge.

Historie, på rygtebasis og kan ikke bekræftes:

  • Christian Frederik begik et uhyggeligt mord. Fortællinger går på, at han er begravet i Christinero.
  • Christinero er hvilested for et drabsoffer, hvor mordet  er begået af Christine's mand.
  • Christinero er hvilested for mange personer, som har begået selvmord i egnen.

Paranormale fænomener:

Der er andenhånds-fortællinger og anekdoter, der omhandler Christinero:
  • Man har hørt lyden af hestetramp og galop mellem søen syd for Christinero og Favrvrågård. Under vores besøg, kunne der ikke findes lyde som minder om hestegalop. Dog er der mange hestespor på Gl. Præstegårdsvej, der tyder på livlig rytter-trafik lige forbi Christinero. Under lydoptagelserne, er det nemt at høre lyde op til 1,5 km væk, men terrænet gør, at lyden er svær at retningsbestemme præcist. Derfor konkluderer vi, at en person nemt kan forveksle en rytter på Gl. Præstegårdsvej med et fænomen på allén, som ligger blot 250 meter fra vejen.
  • Man har hørt fløjt og lav tale. Lydoptagelser viser, at vinden meget nemt kan lave en lyd, som kan tolkes som mumlen eller fløjt.
  • Skikkelser. Specielt i mørke ligner træstubbe og væltede træer forvredne menneskeskikkelser.

Datagrundlag:

Fuld spektrum kamera og digital video: Ingen usædvanlige fænomener
EMF (elektromagnetisk måler): Ved undersøgelsen, forekom et kraftigt udslag ved "Mine Tanker", kl. 16.15. Det viste sig ikke igen.
SB-11 frekvensscanner.: Der var ingen EVP'er at spore.
Audio: Der var ikke ingen uforklarlige lyde eller EVP'er. Lyd bevæger sig over 1,5 km i hørbart område. Træer og vind laver infralyde, som ligger i samme frekvensområde som lavmælt mumlen.

Samlet konklusion:

Den bekræftede forhistorie tyder ikke på noget voldsomt og traumatisk, som skulle give paranormal aktivitet. Mindesøjlen har et vers fra Johannes' Åbenbaring:

...Og jeg hørte en røst fra himlen sige: »Skriv: Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem....

Det kan måske foranledige en fortolkning, at Christina aldrig skal hvile og derfor "gå igen".
Vi har iikke fundet  troværdigt og førstehånds bevis på, at rygterne om mord og selvmord skulle være sande.
Samtlige paranormale fænomener ved Christinero, kan forklares naturligt.

Dette er således vores konklusion, at Christinero ikke er hjemsøgt, eller huser paranormale fænomener.

Datafiler:

Vi havde besøg fra en journalist fra Radio24/7 og du kan høre lydoptagelserne fra Radio24/7 i linket her: Klik her

Herover den lille hytte "Mine tanker". Bileldet er taget med Fuld-spektrum, derfor er billedet rødligt..


Dagsbillede af kapellet. Billedet er taget i fuld-spektrum, derfor er det rødligt.


Uddrag af mindesøjlen ved Christines kapel. Teksten viser et uddrag fra Johannes' åbenbaring:

...Og jeg hørte en røst fra himlen sige: »Skriv: Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem....

Denne tekst kan tolkes, som om Christines handlinger vil hjemsøge området.

Christine har ifølge  lokalhistorien lavet meget godt for lokalområdet. Det leder os til den konklusion, at der - hvis det er nogen aktivitet - bestemt ikke er onde hensigter.