EVP er forkortelsen af "Elektronic Voice Phenomenon".
EVP er fællesbetegnelsen for lyd-optagelser, som er lavet af en paranormal hændelse. Tanken bag dette er at optage lyd, med elektronisk udstyr. Teorien er, at den energi, som kan få mennesker til at høre noget, også kan påvirke det elektriske kredsløb i optageudstyret.

Man vil således få ånder og spøgelser til at kommunikere. Lyden som fremkommer kan ofte være så svag, at det skal forstærkes med software.
EVP siges at kunne være intelligente. Det vil sige man kan få disse EVP til at "svare" på f.eks. spørgsmål.

EVP har fordele:
  • De er veldokumenterede
  • De kan bruges til at afgøre intelligens i en paranormal hændelse.
EVP har også ulemper:
  • Det store problem med EVP er at udelukke støj fra omgivelserne. Følsomt elektronisk udstyr kan nemt komme til at optage lyd fra en radiofrekvens. Derfor skal der altid anvendes software til at rense optagelsen.
  • En meget svag lyd kan tolkes individuelt. F.eks. kan "Hjælp mig" nemt lyde som "vælt mig".
  • EVP kan ikke for sig selv tyde på en paranormal hændelse. Selv om alt støj er filtreret, kan der komme en lyd udefra, der kan tolkes.
EVP kan deles op i 3 kategorier:
A EVP: "En klar og tydelig stemme eller lyd, der er alment accepteret og uomtvistelig, fordi den kan høres med normal hørelse og uden at vide hvad man skal lytte efter.  Den kan høres uden brug af hovedtelefoner."
B EVP: "En stemme eller lyd, der er tydelig og temmelig høj. Denne klasse af stemme er mere almindelig og kan høres af de fleste mennesker efter at vide, hvad de skal lytte efter. Den høres normalt af erfarne personer, der har lært de færdigheder af at lytte til EVP. Lyden  kan undertiden høres uden brug af hovedtelefoner. "
C EVP: "En svag og hviskende stemme eller lyd, der næppe bliver hørt og er undertiden uforståelig. Den kan have paranormale egenskaber, såsom en mekanisk lyd. De fleste efterforskere vil  se bort fra den, men kan gemme den som reference."