Udtrykket "Fringe Science" lyder til at være taget fra en kendt TV-serie.
Dog er "Fringe Science", "Marginal-videnskab" eller "Gråzone-videnskab" et ganske gyldigt udtryk.
Udtrykket gælder enhver form for videnskab, som ikke følger den videnskabelige strømning. F.eks. er den paranormale videnskab fringe science.

Fringe Science skal følge de samme hypo-deduktive metoder, som almindelig videnskab.  Paranormal-efterforskning.dk vil kalde sig selv en organisation, som blandt andet anvender "Fringe science" til at forklare det paranormale.
Da vores undersøgelses-metoder følger videnskabelige metoder, vil det mest sandsynlige automatisk blive afdækket. Det vil sige, et usædvanligt fænomen behøver IKKE at være et spøgelse.

Vi oplever dog ikke de samme fantastiske ting som i serien "Fringe". Men vores arbejdsområder dækker undersøgelse af paranormale fænomener, og deres mulige vekselvirkning med allernyeste teorier inden for videnskaben:
  • Kvante-effekter (Hvordan effekter, som normalt styrer naturens mest elementære kræfter, kan påvirke vores verden)
  • Muligheden for vekselvirkning mellem tanke, masse og energi.  (Teleportation, levitation)
  • Muligheden for kvante-dekohærens i stor målestok. (Dvs. vekselvirkning mellem forskellige "verdener"/ parallel-universer)

Det skal nævnes, der findes ikke udstyr, som kan måle disse effekter entydigt. Vi håber dog, med vores metoder, at kunne dokumentere disse fænomener så grundigt, at man i fremtiden vil kunne forklare det paranormale.