Rest energi kaldes også for residual energi.

Dette kan bedst sammenlignes med et slags ekko af en hændelse. Som eksempel kan nævnes et bål, der er gået ud. Da er der stadig rest energi i form af gløder og varme.

I den paranormale verden, arbejdes med en teori, at enhver ting efterlader en slags energi eller ekko.
Da det kun er et ekko, registrerer man noget, som er hændt. Man kan ikke interagere med denne hændelse. F.eks. vil et spøgelse kunne gå forbi én, og man vil ikke kunne komme i kontakt med det.

Man anvender i stor stil EVP-optagelser til at afgøre om der er tale om rest-energi eller en intelligens . Ved at stille spørgsmål, og optage et eventuelt svar, kan man afgøre om en intelligens svarer. Er der ikke noget svar, eller er svaret helt malplaceret, taler man om en rest energi.