Kvantefeltet er en forholdsvis gammel, men ubekræftet teori, fra fysikkens verden. Først ved opdagelsen af nye teorier og måleapparatur, begynder man nu at afdække nogle af kvantefeltets hemmeligheder.

Kvantefeltet er en samlebetegnelse for en række egenskaber, som tilsyneladende er i hele Universet og binder det sammen på en næsten "magisk" måde. Kvantefeltet  beskrives tildels ved nyopdagede kvanteffekter og naturlove, som i princippet gør det muligt at dele viden over stor afstand. Viden kan tilsyneladende også deles uafhængigt af tiden. Kvantefeltet beskriver  - på mikroskopisk  niveau - hvordan energi og stof kan vekselvirke på en måde, som for blot få år siden, ville virke som overtro. Feltet er et slags "tæppe" hele Universet er bygget op på. Uden dette felt, ville naturlovene bryde sammen.

Forskellen mellem kvantefeltet og begrebet "tankefelt" er at "tankefeltet" er udbygget og inspireret af de alternative kredse.
Teorien om kvantefeltet bygger på traditionel videnskab.