En person-besættelse er et udtrykket for, og overbevisningen om, en person er styret af et andet væsen. Personen har ikke længere kontrol over sig selv.

Der skelnes imellem to hovedtyper af besættelser. Den sprituelle besættelse og den dæmoniske besættelse.

Spirituel besættelse
 • Besættelsen kan gælde en person, et dyr eller endda en genstand.
 • Besættelsen kan være venlig eller ondsindet.
 • Besættes en person, kan denne snakke i et ukendt sprog, eller ”nonsens”.
 • Personen ændrer stemmen til et unaturligt leje.
 • Personen handler irrationelt.
 • Personen har kendskab til hændelser, som ellers er umulige at have kendskab til. F.eks. fremtidige visioner.
 • Den spirituelle besættelse menes både at kunne ske på grundlag af naturlige og overnaturlige væsner. F.eks. af en Muse, som bringer digterkunsten frem.
Dæmonisk besættelse
 • Besættelsen drejer sig altid om en person.
 • Ud over karakteristika for “spirituel besættelse”, kan personen blive vansiret, få udflåd fra mund og næse, samt have opkast af blod, metal, glas eller andre fremmedlegemer.
 • Personen udviser vilje og evne at skade andre.
 • Besættelsen er altid på baggrund af et onskabsfuldt væsen.
 • Besættelsen er altid dæmonisk og ikke menneskelig (rumvæsen, ånd).

Alt efter hvilken overbevisning man hælder til, vil en besættelse foregå i 3 – 5 stadier:
1.) Manifestering: Dette kan sammenlignes med et tilfældigt møde. Den påståede energi finder ved et tilfælde en person. Dette kan ske ved blot at have et raserianfald, eller have et had til en anden person. Det kan også ske ved man laver et bevidst forsøg på at kontakte det okkulte.
2.) Infestering: Skrabelyde, poltergeist-aktivitet, problemer med lyset og andre synlige ting. Her giver det ukendte sig til kende. Alt efter styrken af ”offeret”, kan denne fase vare  fra få dage til år. Tilsyneladende er denne fase nødvendig for at  bryde offerets vilje.
3.) Besættelse: Her overtages kroppen af det ukendte. Ofre beretter, at se deres handlinger som i en film. Besættelsen kan være så voldsom, ofret bliver sygt, eller endda dør.

Førende antropologer (J. Goodwin og S. Hill) har lavet dybdegående undersøgelser i flere sager omkring besættelser. Disse kunne tilskrives epilepsi, ikke-diagnosticerede sygdomme eller ekstrem stress.
F.eks. er filmen The Exorcist bygget på en virkelig hændelse, men fakta er fortyndet ud i historien og mange overdrivelser. Derfor vil en sådan en sag altid kunne fortolkes.

Dermed skal det naturligs være sagt, at der måske er tilfælde, hvor der er relle og paranormale fænomener. MEN:
Man skal ikke frygte at være udsat for det paranormale, blot man har en dårlig dag, er sur på naboen, eller leger ”ånden i glasset”. Følelsen af man af og til mister kontrol over sit liv, er en helt naturlig ting.  En person kan under ekstremt stress, reagere irrationelt og ændre personlighed. En pludselig ændring kan også skyldes hjerne-traumer, blodpropper, psykiske sygdomme og lignende. Desuden kan forskellige lægemidler (specielt anti-depressive), give en fornemmelse af, man er en slags tilskuer til sit eget liv.

En besættelse, kan jævnfør forskellige religioner og spirtuelle kredse, fjernes med en eksorsime.