Clairvoyance, er et ord lånt fra fransk og betyder ”klarsyn” eller ”klart-seende”.

Det beskriver evnen generelt at opfatte hændelser og modtage informationer, uden brug af de kendte sanser. Informationer kan opfattes på stor afstand, og på tværs af tiden. Clairvoyance kan deles op i flere forskellige underkategorier.

Clairvoyance er bedst kendt, hvor en clairvoyant fortæller om afdøde. Clairvoyante bliver også ofte spurgt til råds, i forbindelse med f.eks. hjemsøgelser af huse.

Såkaldte ”klarsyns-møder”, er klart anderledes end seancer. Klarsynet beskæftiger sig med informationer, hovedsagelig kun i én retning. Det vil sige man har ikke mulighed for at stille spørgsmål ”tilbage”.

En slags clairvoyance – også kaldet Remote Viewing – (syn på afstand), er blevet særdeles brugt. Under koldkrigen, investerede begge supermagters sikkerhedstjenester enorme summer i Remote Viewing. Her fik en person f.eks. besked på at ”se”, hvad der foregik på en bestemt koordinat.

Resultaterne var så overbevisende, at eksperimenterne for USA's vedkommende først stoppede i 1995 med et budget på 20 millioner $. Projektet gik under navnet ”Stargate”.