Clairvoyance, betyder ”klarsyn” eller ”klart-seende”, og kommer fra fransk.

Det beskriver evnen generelt at opfatte hændelser og modtage informationer, uden brug af de kendte sanser. Informationer kan opfattes på stor afstand, og på tværs af tiden. Clairvoyance kan deles op i flere forskellige underkategorier.

Clairvoyance er bedst kendt, hvor en clairvoyant fortæller om afdøde. Clairvoyante bliver også ofte spurgt til råds, i forbindelse med f.eks. hjemsøgelser af huse.

Såkaldte ”klarsyns-møder”, er klart anderledes end seancer. Klarsynet beskæftiger sig med informationer, hovedsagelig kun i én retning. Det vil sige man har ikke mulighed for at stille spørgsmål ”tilbage”. Den clairvoyante virker som et slags "talerør", som viderebringer en énvejs kommunikation.

En slags clairvoyance – også kaldet Remote Viewing – (syn på afstand), er blevet særdeles brugt. Under Den kolde Krig, investerede begge supermagters sikkerhedstjenester enorme summer i Remote Viewing. Her fik en person f.eks. besked på at ”se”, hvad der foregik på en bestemt koordinat.

Resultaterne var så overbevisende, at eksperimenterne for USA's vedkommende først stoppede i 1995 med et budget på 20 millioner $. Projektet gik under navnet ”Stargate”. Man stoppede projektet, da spionfly og satelitter viste sig at være mere økonomiske.

Det vides ikke, hvorledes en clairvoyant modtager og sender information. Set med spirituelle øjne, er der en direkte kontakt til en anden verden.
Videnskabeligt, kan evnerne måske forklares ved den clairvoyante anvender sanser, som ikke alle mennesker har udviklet. Mennesket har flere end de sanser vi kender, og måske har den clairvoyante fundet ud af at tappe information ud af en slags universel informations-sky. Dette er dog rent spekulativt.