EMF er forkortelsen for Elektromagnetisk Felt.

Ved paranormale undersøgelser ses tit, at man anvender en såkaldt EMF-detektor til at søge efter energi eller spøgelser.
Teorien går  på, mange genstande udsender EMF. Dette gør sig gældende, når elektrisk strøm bevæger sig igennem kabler og andre ledere.
Denne strøm danner et EMF, som kan måles med en egnet detektor. Denne detektor arbejder i enheden Tesla, eller Gauss. Det er samme enheder, som man anvender til at måle f.eks. Jordens magnetfelt med. Kilderne til EMF er også transformatorer, routere, og TV.

Man mener, at paranormale hændelser kan sammenkobles med tilstedeværelsen af EMF. Ved at måle en forhøjet værdi af EMF, mener man at kunne dokumentere tilstedeværelsen af f.eks. et spøgelse eller en usynlig energi. Der er dog ikke noget videnskabeligt belæg for at spøgelser eller paranormale energier udsender EMF.
Betegnelsen EMF i paranormalt sammenhæng er lidt misvisende. EMF er samle-betegnelsen for alle former for elektro-magnetiske felter. EMF strækker sig fra hård røntgenstråling til radiobølger.

EMF-meteret - som man så ofte ser i TV - måler ikke alle former for stråling. Typisk arbejder de i et bestemt frekvens-område mellem 10 Hz og 300 Hz - i det såkaldte Extreme Low Frequency område.

EMF-metere ses ofte anvendt som sandheden i forbindelse med jagten på det paranormale. Dog skal man være opmærksom på, at så følsomt et apparat kan registrere:
  • Elektriske stød fra en murstensvæg, der sætter sig
  • Elektrostatisk opladning af omgivelserne
  • Fly-radarer
  • Metalliske objekter i bevægelse (biler)
  • Transformatorer
  • Mobiltelefoner
  • Lynudladninger og elektriske fænomener der foregår i atmosfæren i endda klar vejr
Felterne kan nemt bevæge sig hundrevis af meter, alt efter styrken. Derfor er det vigtigt at lave en indledende måling ("baseline") for at udelukke støj. Ligeledes skal man huske at tage målingerne som del af en større sammenhæng. Ligeledes skal man også være påpasselig at tolke på resultaterne. EMF-meteret kan ikke måle et spøgelse. Ligeledes kan man heller ikke bruge evt. udslag til at lege "gætteleg" med den energi man har fundet. Hvordan kan man være sikker på, at energien har forstået at ét blink er ja og to blink er nej?

Du kan læse mere om KII-EMF detektoren i denne ebog:, på adressen https://www.smashwords.com/books/view/880340, som kan downloades i mange formater.