Dæmon kan betyde forskellige ting:
  • Et væsen, med en ondskab, som overstiger et menneskes evne. Djævlen selv eller en af hans undersåtter.
  • I mytologi og religion: En uren ånd.
  • Et væsen, som danner baggrund for en besættelse.
I den vestlige verdens liberale trossamfund, er det efterhånden accepteret, at der findes dæmoner, uanset religion. Dette er særdeles meget påvirket af medier og TV.

De forskellige religioner har hver deres syn på dæmoner.
Kristendom: Faldne engle, afdøde som adlyder Satan, og "bastarder" som er en krydsning mellem engle og mennesker.
Islam: Har ikke direkte dæmonbegrebet. Man har snarere irriterende skabninger, kaldet Jinn, Afarit og Shayatin. Deres straffe mod mennesket skal godkendes af Gud.
Hinduisme: Har ikke direkte dæmonbegrebet. Som genfødt kan man blive dømt til at leve livet som hvileløs sjæl, og kan godt genere folk, men man er ikke ondskabsfuld.

Wicca: Der findes negativ energi, men der findes ingen dæmon.

I den vestlige verden nævnes ordet dæmon i flæng, og efterhånden har ordet mistet sin egentlige betydning. I okkulte og spirituelle kredse, er det dog et klart defineret fagudtryk.
Dæmoner vises meget i tv-udsendelser og omtales ligesåmeget i forskellige og ikke-saglige sammenhæng. I dag er det desværre nemt at lave pseudo-dokumentation af dæmonisk aktivitet ved hjælp af moderne hjælpemidler.

Modern faked depiction of deamon, or is it a zombie, or even alien?
Meget kendt klip fra Internettet, som viser en dæmon, eller et rumvæsen? Sådan et snydebillede, afsløres nemt ved at analysere billedet og spørge vidnerne lidt ind til sagen.